SHARE

                             BRAK: OPRAŠTANJE I STRPLJENJE

Obucite se, dakle, kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u milosrđe, dobrotu, smirenoumlje, krotost, dugotrpeljivost, podnoseći jedan drugoga, i opraštajući jedan drugome ako ko ima tužbu na koga, kao što Hristos oprosti vama, tako i vi. A povrh svega obucite se u ljubav, koja je sveza savršenstva. I mir Božji neka vlada u srcima vašim, na koji ste i pozvani u jednome telu, i budite zahvalni. Reč Hristova neka obitava u vama bogato, u svakoj mudrosti učite i urazumljujte sebe: psalmima i slavopojima i pesmama duhovnim, u blagodati pevajući Gospodu u srcima svojim. I sve što god činite rečju ili delom, sve činite u ime Gospoda Isusa Hrista, zahvaljujući Bogu Ocu kroz Njega. Žene, pokoravajte se svojim muževima, kao što dolikuje u Gospodu. Muževi, ljubite žene vaše i ne srdite se na njih.“ (Kološanima 3: 12 – 19)

 

Braćo moja i sestre, sasvim ste sigurno čuli reči slične sledećim „Ne možete previše puta ponoviti da je brak oblikovan odnosom Hrista i Crkve“, naravno prepoznajete da poreklo te večne istine proizilazi iz Pavlove poslanice Efescima (5: 31 – 32)Toga radi ostaviće čovek oca svoga i mater i prilepiće se ženi svojoj, i biće dvoje jedno telo. Tajna je ovo velika, a ja govorim o Hristu i o Crkvi.“ Uveren sam da je ova istina bitna iz više razloga, na dva od kojih ću se osvrnuti u ovovečernjoj propovedi. Prvi je taj da ona izdiže brak iz kanalizacije sapunica i uzdiže ga u svetli, čisti i plavetni snob Božanske slave gde i jeste mesto određeno za brak. Drugi razlog proizilazi iz toga da kada izgovorimo da je brak oblikovan odnosom Hrista i Crkve time brak ustanovljavamo za sva vremena na temelju milosti, obzirom da je upravo to način na koji je Hrist uzeo crkvu da mu bude mlada – samom milošću. Ujedno je to i način na koji on održava odnos sa crkvom – samo kroz milost.

Dopustite mi da iz veoma preciznog razloga napravim malu digresiju na ovom mestu. Naime želim da Vas podsetim da nas Reč Božja uči da je brak Božje delo i da je kao takav i prikaz Boga, drugim rečima njegove slave – „Jer je od njega i kroz njega i rad njega sve.“ (Rimljanima 11:36) Svrha ljudskog braka je ali privremena međutim istovremeno upućuje na nešto večno, konkretno na Hrista i crkvu. I kada se ovo doba završi, nestaće u superiornu realnost na koju ukazuje.

Isus je poručio u Mateju 22:30Jer o vaskrsenju niti se žene niti se udaju, nego su kao anđeli Božji na nebu.“ U vaskrsenju, senke ustupaju mesto realnosti. Brak je putokaz u pravcu Hrista i crkve međutim u vaskrsenju taj putokaz nestaje u savršenstvu te slave.

Sledeće podsećanje je da je brak utemeljen na milosti – vertikalnom iskustvu milosti od Hrista kroz njegovu smrt na krstu a potom upravo horizontalnim savijanjem te iste milosti od muža prema ženi i od žene prema mužu. Samo ukazujem na opštu strukturu Hrišćanskog braka (kao i braka u kome je samo jedan od bračnih partnera Hrišćanin). Braćo moja i sestre, Božja Reč nam pruža objašnjenje načina na koji je Bog ustanovio temelj oprosta greha, samo podsećanja Vašeg radi „I vas koji ste bili mrtvi u gresima i u neobrezanju tela vašega, ožive sa Njim. Oprostivši nam sve grehe, izbrisa obveznicu koja nas svojim propisima optuživaše i beše protiv nas, i ukloni je prikovavši je na krst.“ Obveznicu koja se gomilala protiv nas usled naših grehova, Bog je izbrisa prikovavši je na krst – poenta naravno nije u tome da su ekseri i drvo odneli naše grehove, već probodene ruke i stopala Sina Božjeg, kako 700 godina pre Hrista prorokuje Isaija „Ali on bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja, kazna beše na njemu našega mira radi, i ranom njegovom mi se iscelismo.“ (53:5)

Dakle, upoznavši nas temelja Božijeg oprosta u krstu, Pavle u Kološanima (3:13) piše „kao što Hristos oprosti vama, tako i vi opraštajte jedan drugom.“ Drugim rečima, prihvatite milost, oprost i opravdanje koje ste primili vertikalno kroz Hristovu smrt i savijte ih horizontalno prema drugima. Konkretno, muževi ženama i žene muževima. Naravno na ovom mestu bih mogao, dapače moram postaviti samome sebi hipotetičko (ili ne tako hipotetičko) pitanje: Zašto je naglasak na oprostu i strpljenju umesto, na primer, na romantici i uživanju jednoga u drugome? Braćo moja i sestre pružiću Vam tri odgovora:

  • Zato što će neminovno u braku dolaziti do konflikata utemeljenih u grehu, i mi moramo oprostiti greh i biti strpljivi prema neobičnosti, a ponekad čak nećete biti u stanju da se saglasite šta je greh a šta je neobičnost;
  • Obzirom da teško i mučno delo oprosta i strpljenja čine mogućim da ljubav procveta i kada se činilo da je potpuno mrtva;
  • Zato što je Božja slava kada dve različite i veoma nesavršene osobe iskuju život vernosti, iskuju ga u plamenu nevolja oslanjajući se samo na Hrista.

Vratiću se na ovom raskršću u sadašnjosti i reći ću Vam na samom početku da sam u potpunosti svestan – bolno svestan – grehova koje bračni partneri čine jedni drugima, grehova koji mogu gurnuti strpljenje i oprost preko crte koja jednom prekoračena pomaže grehu i stoga možda priziva iskupljujuće razdvajanje – svoje reči biram veoma precizno: iskupljujuće razdvajanje. Pri tome mislim konkretno na fizičko zlostavljanje, prevaru, zlostavljanje dece, pijanstvo, zavisnost od kockanja, krađu ili laganje – bilo koje od navedenih ili u bilo kojoj kombinaciji mogu dovesti potpunog razaranja porodice. Večeras ne želim govoriti o ovoj temi iako će ona svakako biti predmet jedne od mojih narednih propovedi posvećenih razvodu i svemu što ga može pratiti u doba današnje. Međutim, večeras ću dati sve od sebe da vam prikažem Biblijski obrazac strpljenja i oprosta koji Vam može pomoći da nikada ne dođete do tačke razdvajanja, do tačke separacije, i čak šta više koji će možda vratiti neke od Vas sa ivice – tačke razilaženja, dapače obnoviti neke brakove koje je svet već proglasio „razvedenim“. I molim se da će ova propoved posejati seme u one koji će jednog dana biti u braku, seme koje će učiniti da ti brakovi budu izgrađeni na steni milosti.

Kada je Apostol Pavle stigao, u poslanici Kološanima, do 3 strofe i 12. stiha on je već postavio masivan temelj u osobi i delu Hrista na krstu. To je temelj braka i temelj svekolikog života. Najžešće životne i bračne bitke su bitke za veru u Hrista i njegovo delo. Mislim na istinitu veru – veru u kojoj je Vaša sigurnost, koju ste obgrlili, koju negujete, koja je Vaše blago, vera koju dišete, vera koja oblikuje Vaše živote. Dakle, kada Pavle stigne do Kološana 3:12 on nas upozorava rečima koje su nabijene eksplozivnim emocijama – on nas budi u realnost utemeljenu na Hristu i njegovom spasiteljskom delu.

Prvo stoje tri opisa Vas, vernika, koje on koristi kako bi vam pomogao da prihvatite upozorenje. „Obucite se, dakle, kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni…“ Pavle se sprema da nam kaže kakvu vrstu srca i odnosa treba da imamo – onu koju možemo kao odelo staviti preko sebe. Međutim, on nas prvo naziva izabranima, svetima i ljubljenima. Mi smo Božji izabranici. Pre postanka sveta, Bog nas je izabrao u Hristu. Svakako osećate do koje je to mere dragoceno Pavlu iz njegovih reči Rimljanima 8:33Ko će optužiti izabrane Božje?“ Odgovor je da apsolutno niko ne može podneti tužbu protiv Božjih izabranika. Pavle želi da osećamo čudo toga što smo izabrani kao osećaj nepobedive ljubavi. Ukoliko se protivite istini izbora, protivite se da budete voljeni.

Pavle nas zatim naziva svetima – što će reći odvojenima za Boga. On nas je izabrao iz razloga – da budemo Njegovi sveti ljudi. Da iskoračimo iz sveta i ne budemo više „obični“ ili nečisti. Setite se reči Efescima 1:4kao što nas i izabra u Njemu pre postanja sveta da budemo sveti…“ ili 1 Petrove 2:9Vi ste rod izabrani… narod sveti.“ To je pre služba i predodređenje a tek potom način ophođenja. Upravo iz tog razloga nam Pavle govori kakvu vrstu odnosa da obučemo. On zna da mi još uvek praktično nismo tamo, on nas poziva da postanemo sveti u životu obzirom da smo sveti u Hristu. Odelo odgovara onome ko ste. Obucite svetost.

Zatim nas Pavle naziva ljubljenima „Izabranici Božji, sveti i ljubljeni…“ Bog tvorac kosmosa, je izabrao Vas, odvojio Vas za Sebe i ljubi Vas. On je za Vas a ne protiv Vas. „Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama, jer još dok smo bili grešnici, Hristos umre za nas.“ (Rimljanima 5:8) Upravo je to početna tačka načina na koji muževi i žene imaju strpljenja i opraštaju jedno drugome. To ih doslovce oduvava. Muževi, predajte sebe shvatanju i slasti ovoga. Žene, predajte sebe shvatanju i slasti ovoga. Prigrabite život iz ovoga. Prigrabite sreću iz ovoga. Prigrabite nadu iz toga da ste izabrani, odvojeni i ljubljeni od Boga. Molite se Gospodu da ta istina bude otkucaj srca vaših života, vaših brakova.

Na temeljima, na temeljima ovog novog Bogocentričnog identiteta – Vam je rečeno šta da obučete. Na koji se način izabrano, ljubljeno, sveto Božije dete oblači? Drugim rečima, rečeno vam je kakva vrsta odnosa i ponašanja proizilaze iz izabranosti, izdvojenosti i ljubljenosti od Boga kroz Hrista.

Mislim, braćo moja i sestre, da su opisana tri unutrašnja uslova koji potom vode u krug ka tri spoljašnja vida ponašanja. „Obucite se, dakle, kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u milosrđe, dobrotu, smirenoumlje, krotost, dugotrpeljivost, podnoseći jedan drugoga i opraštajući jedan drugome.

Podelimo ih u parove. 12 strofa: „Milosrđe i dobrota“. Bukvalno „saosećanje milosrđa i dobrota“. Saosećanje milosrđa je unutrašnji uslov a dobrota je spoljašnji vid ponašanja. Budite milosrdni u najdubljim delovima svoga bića, i tada će iz te plodne zemlje izrasti plod dobrote. Dakle muževi, usadite svoje korenje kroz veru u Hrista i kroz evanđelje dok ne postanete milosrdnije osobe. Žene, usadite svoje korenje kroz veru u Hrista i kroz evanđelje dok ne postanete milosrdnije osobe. I tada postupajte jedno prema drugome iz nežne milosti u dobroti. Braćo moja i sestre, borba koja se vodi je sa našom ličnom nemilosrdnom osobom. Stoga vodite bitku verom kroz evanđelje u molitvi. Budite zapanjeni, slomljeni i iznova izdignuti i učinjeni srećnim i milostivim zato što ste vi izabrani, sveti i ljubljeni.

Sledeći par čine „smirenoumlje i krotost“ „Obucite se, dakle, kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u milosrđe, dobrotu, smirenoumlje, krotost…“ Doslovce pokornost, poniznost. Iznova smirenoumlje je unutrašnji uslov koji u krug dovodi do spoljašnje manifestacije u ponašanju koje je krotko. Ljudi čija su srca pokorna namesto ponosna će se ponašati poniznije prema drugima. Krotost uračunava druge kao uzvišenije od nas i služi im. To se dešava kada je srce smirenoumno ili pokorno.

Stoga muževi usadite svoje korenje kroz veru u Hrista i evanđelje dok ne postanete više smirenoumni i krotki. Žene i vi usadite svoje korenje kroz veru u Hrista i evanđelje dok ne postanete više smirenoumne i krotke. I tada postupajte jedno prema drugome smirenoumnošću iz koje se izliva krotost. Borba je iznova budite svesni moja braćo i sestre protiv naše ponosne, egocentrične unutrašnje osobe. Zato vodite tu bitku verom, kroz evanđelje i molitvu. Budite zapaljeni i slomljeni i ponovo izdignuti načinjeni srećnim obzirom da ste izabrani, sveti i ljubljeni.

Sledeći par uistinu nije par. On predstavlja unutrašnji uslov praćen dugotrpljenjem i opraštanjem. „Obucite se, dakle, kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u milosrđe, dobrotu, smirenoumlje, krotost, dugotrpeljivost, podnoseći jedan drugoga, i opraštajući jedan drugome.“ Dakle unutrašnji uslov nazivam dugotrpeljivost (strpljenje) a podnošenje i opraštanje spoljašnjim vidom ponašanja.

Dugotrpeljivost, (makrothumian); dakle postanite osoba koja nema, tako da se izrazim, kratak fitilj već veoma dugačak. Veoma dugačak. Postanite strpljiva osoba. Kako nam poručuje Jakov u 1:19Zato, draga braćo moja, neka bude svaki čovek brz čuti a spor govoriti i spor gneviti se.“ Ova tri unutrašnja uslova koja sam naglasio su povezani i utiču jedan na drugog; milosrđe i krotost dovode do dugotrpljivosti. Ukoliko ste brzi u besu, umesto dugotrpeljivi, koren je najverovatnije u pomanjkanju milosrđa i krotosti. Drugim rečima, biti izabran, svet i ljubljen nije slomilo vaše srce i odvojilo vas od egocentričnosti i ponosa.

Iz tog razloga, muževi usadite svoje korenje kroz veru u Hrista i kroz evanđelje dok ne postanete milosrdniji i krotkiji a na taj način dugotrpeljivi. Žene, usadite svoje korenje kroz veru u Hrista i evanđelje dok ne postanete milosrdnije i krotkije a na taj način dugotrpeljivije. I tada postupajte jedno prema drugome sa… sa čime? Sa druga dva para: milosrđem srca koje dovodi do dobrote; smirenoumljem srca koje vodi ka krotosti; i konačno, dugotrpljenjem koje dovodi do čega?

Dovodi do dve namesto jedne stvari: prvo podnošenja jedan drugoga a potom opraštanja jedan drugome ako ko ima tužbu na koga. Podnošenje i opraštanje. Šta to uistinu znači i kako to zaista izgleda u braku? Prvo ću prokomentarisati reč podnoseći čije je preciznije značenje trpeti – trpite jedno drugoga. Isus koristi tu reč a Luka zapisuje u 9 poglavlju 41 stih „O rode neverni i pokvareni! Dokle ću biti s vama i trpeti vas?“ Pavle ga koristi u 1 Korinćanima 4:12Kad nas gone trpimo“ Dakle, braćo moja draga i sestre, postanite dugotrpeljive osobe i trpite jedni druge u brakovima (i izvan njih). Podnositi. „Ljubav sve snosi, sve veruje, svemu se nada, sve trpi. Ljubav nikada ne prestaje.“ (1 Korinćanima 13: 7 – 8)

Sledeća reč je opraštanje. U Novom Zavetu pronalazimo najmanje dve reči za oprost. Reč koja je upotrebljena u ovom delu (CHARIZOMENOI) znači doslovce slobodno ili milosrdno davati. Ideja je ne zahtevati naplatu već se ponašati prema drugome na bolji način od načina koji on ili ona zaslužuju. Na neki način, vi opraštate kada je neko zgrešio protiv vas i stoga vam je dužnik, a čista pravda ili zakon kaže da imate pravo da zahtevate njihove patnje za patnje koje su prouzrokovane vama, a vi ne samo da ne zahtevate naplatu već slobodno vraćate dobro zlu. To je značenje reči CHARIZOMAI. Ponašanje je oprostivo – vi ne vraćate zlom zlo, već vi blagoslovite kako svedoči Sveto Pismo u 1 Korinćanima 4:12; 1 Solunjanima 5:15; Mateju 5:44; Luki 6:27.

 

NAŠA NADA JE U EVANĐELJU

Ono što pronalazim od izvanredne pomoći jeste da Pavle prepoznaje da su i podnošenje i praštanje presudni za zajednički život – bilo u crkvi ili u braku. Opraštanje govori: Neću se odnositi prema tebi loše zbog tvojih grehova protiv mene ili zbog tvojih neprijatnih navika. A podnošenje prepoznaje (obično samo sebi) te grehe protiv mene i te neprijatne navike koje mi zaista toliko smetaju. Da ne postoji ništa u drugoj osobi što bi nam smetalo, ne bi postojala potreba za izrazom „saživeli su se jedno sa drugim“.

Kada uđete u brak sa osobom vi uistinu nemate ni najblažu ideju kakva će ona biti za deset godina. Naši pretci nisu osmislili svadbeno obećanje dok su im glave bile u pesku. Dapače njihove oči su jasno sagledale realnost – da ću te držati od ovog dana nadalje, u dobru i u zlu, u bogatstvu i siromaštvu, u bolesti i u zdravlju, da ću te voleti i čuvati dokle god budemo živi. Vi ne znate kakva će ta osoba biti u budućnosti: možda će biti bolja nego u vašim najlepšim snovima ili gora od vaših najgorih košmara. Međutim naša nada je utemeljena na ovome: Mi smo izabrani, sveti i ljubljeni. Bog je za nas, i sve će ići na dobro onima koji ga vole.

 

GOMILA ĐUBRIVA

Pitate se kakve sada veze ima gomila đubriva. Reći ću Vam moja verna braćo i sestre. Zamislite svoj brak kao travnato polje. Na početku uđete na nju puni nade i sreće. Gledate u pravcu budućnosti i vidite prelepo cveće između veličanstvenih drvoreda na valjuškastim brežuljcima. I ta lepota je ono što vidite jedno u drugom. Vaš odnos je to polje i cveće i brdašca. Međutim, nedugo potom, periodično vam se desi da zagazite u kravlju balegu. Neki periodi vašeg braka će izgledati kao to polje ali gusto prošarano kravljom balegom. Kasno noću postajete specifično svesni stanja vašeg polja. To su gresi i mane, duševni sklopovi i neprijatne navike kako u vama tako i u vašem bračnom partneru. Pokušajte da im oprostite i podnosite ih sa milošću.

Međutim, znam, one imaju način da postanu dominantne karakteristike vašeg braka. Možda one zaista nisu realne, ali vi osećate da su svuda oko vas – gomile kravlje balege. Mislim da kombinacija podnošenja i opraštanja dovodi do stvaranja gomile đubriva ili komposta ako tako želite. I tada zajedno počinjete da lopatama odnosite kravlje balege na jednu gomilu. Pogledate se i priznate da kravljih balega zaista ima poprilično, međutim kažete jedno drugom: Znaš, brak je više od kravljih balega. Gubimo viziju toga zato što se fokusiramo na kravlje balege. Stoga, skupimo ih na jednu gomilu đubriva i kada budemo morali prići ćemo toj gomili komposta i pomirisati, osećati se loše ali ćemo izaći sa time na kraj na najbolji mogući način. Okrenućemo se i udaljiti se od te gomile i usmeriti pogled na ostatak predivne travnate površine pod cvećem, drvoredima i valjuškastim brdašcima. Pronaći ćemo puteve na kojima nema kravlje balege i to će postati naši omiljeni putevi kojima ćemo srećno šetati. I bićemo zahvalni za deo polja koji je tako lep.

Naše ruke će možda biti prljave. Naša leđa će nas boleti od lopatanja, ali znamo jednu stvar: nećemo postaviti svoj šator pored gomile đubriva. Tamo ćemo ići samo kada moramo. To je dar milosti koji možemo dati jedno drugome iznova i iznova i iznova – zato što smo mi izabrani i sveti i ljubljeni.

 

OČE NAŠ, O KAKO SU DUBOKE I ISTINITE TVOJE REČI I KOLIKO NAM UKAZUJU NA SUŠTINU TVOJE VOLJE. HVALA TI, O SVEMOGUĆI BOŽE, OČE NAŠ I ISPUNI NAŠU MOLITVU KOJA DOLAZI IZ NAJDUBLJIH DELOVA NAŠIH DUŠA – PODARI NAM MUDROST POSLUŠANJA TVOJE ISTINE, JEDINE ISTINE KAKO BI SVOJIM ŽIVOTIMA SVAKODNEVNO DOPRINOSILI TVOJOJ SLAVI. BOŽE MOLIMO TI SE DA BLAGOSLOVIŠ SVAKI BRAK KAO TVOJU TVOREVINU I DA NAM DAŠ MUDROSTI DA IDEMO PUTEM TVOJE VOLJE U IME SLAVE TVOJE. USLIŠI NAŠE MOLITVE KOJE POLAŽEMO PRED TEBE U IME NAŠEG GOSPODA, SPASITELJA I DOLAZEĆEG KRALJA ISUSA HRISTA. AMEN!